Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Om NSMB

Norsk selskap for medisinsk biokjemi ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet medisinsk biokjemi, og har kontakt med nordiske og internasjonale vitenskaplige organisasjoner. Selskapet tar opp medlemmer med ulik akademisk bakgrunn. Stiftelsen Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) har sitt utgangspunkt i Selskapet.

 

Styre for 2019-2021:
  • Leder: Bess Margrethe Frøyshov, e-post: Bess.Margrethe.Froyshov@vestreviken.no

  • Nestleder og ansvarlig for nettbasert undervisning: Ole Lars Brekke, e-post: Ole.Lars.Brekke@nordlandssykehuset.no

  • Kasserer: Karin Toska (stedfortreder for Live Løvaas Stang-Lund), e-post: KARTOS@sikt.sykehuspartner.no

  • Sekretær: Joakim Eikeland, e-post: joaeik@ous-hf.no

  • Internasjonalt samarbeid: Anne-Lise Bjørke Monsen, e-post: anne-lise.bjorke.monsen@helse-bergen.no

  • Webansvarlig, UEMS representant for Norge: Maria Averina, e-post: maria.averina@unn.no