Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Om NSMB

Norsk selskap for medisinsk biokjemi ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet medisinsk biokjemi, og har kontakt med nordiske og internasjonale vitenskapelige organisasjoner. Selskapet tar opp medlemmer med ulik akademisk bakgrunn. Stiftelsen Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) har sitt utgangspunkt i Selskapet.

Styre for 2023-2024:
  • Leder: Ingrid Hokstad, Sykehuset Innlandet
  • Nestleder og sekretær: Toril Osestad, Sørlandet Hospital
  • Ragnhild Nome, Oslo Universitetssykehus
  • Styremedlem: Bess Frøyshov, Vestre Viken HF
  • Styremedlem: Suthirta Chakraborty, Haugesund sjukehus
  • Kasserer: Ingrid Alsos Lian, St. Olavs hospital

NSMB-representant i NFKK: Joakim Eikeland, Oslo Universitetssykehus