Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Om NSMB

Norsk selskap for medisinsk biokjemi ivaretar den vitenskapelige delen av fagområdet medisinsk biokjemi, og har kontakt med nordiske og internasjonale vitenskapelige organisasjoner. Selskapet tar opp medlemmer med ulik akademisk bakgrunn. Stiftelsen Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) har sitt utgangspunkt i Selskapet.

Lover NSMB vedtatt i 2011.

Styre for 2022-2023:
  • Leder: Bess Margrethe Frøyshov, e-post: Bess.Margrethe.Froyshov@vestreviken.no

  • Ansvarlig for nettbasert undervisning: Suthirta Chakraborty, e-post: sutirtha.chakraborty@helse-fonna.no

  • Kasserer: Ingrid Alsos Lian, e-post: Ingrid.Alsos.Lian@stolav.no

  • Sekretær: Toril Margrethe Økland Osestad, e-post: Toril.Margrethe.Okland.Osestad@sshf.no

  • Internasjonalt samarbeid, ansvarlig for labspalte i Tidsskrift for Norsk Legeforening: Anne-Lise Bjørke Monsen, e-post: anne-lise.bjorke.monsen@helse-bergen.no

  • Nestleder, webansvarlig, UEMS representant for Norge: Maria Averina, e-post: maria.averina@unn.no