Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Kurs

KURS

Normerte kurs for spesialitet medisinsk biokjemi: Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk, Metodekurs i medisinsk biokjemi og Kurs i statistikk. Andre kurs er valgfrie.

Læringsmål i spesialitet medisinsk biokjemi: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-medisinsk-biokjemi

Aktuelle kurs

Etterutdanningskurs medisinsk biokjemi 2.-4. november 2022 på Hotel Klubben i Tønsberg. Det er nedsatt en kurskomité fra flere ulike helseforetak og invitasjon med faglig program sendes etter planen ut før sommeren.

Andre relevante kurs: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering