Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Kurs

KURS

Normerte kurs for spesialitet medisinsk biokjemi: Hematologi med vekt på morfologisk diagnostikk, Metodekurs i medisinsk biokjemi og Kurs i statistikk. Andre kurs er valgfrie.

Læringsmål i spesialitet medisinsk biokjemi: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/spesialitetene/spesialistutdanning-i-medisinsk-biokjemi

Aktuelle kurs

Innføring i laboratoriemetodikk (teoretisk og praktisk), tolkning og vurdering av laboratoriemedisinske analyser anvendt i klinisk endokrinologisk praksis (END) ekstrakurs. Hormonlaboratoriet, Oslo universitetssykehus, Aker (Sinsen), bygg 98.

08-12 april 2024. Info om kurset og påmelding.

Andre relevante kurs: https://spesialisthelsetjenesten.no/lis/kurs-for-leger-i-spesialisering