Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Arbeidsgrupper og interessegrupper

Pediatriske referanseområder. Interessegruppe.

Leder: Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland).

Medlemmer: Ingrid Alsos Lian (St. Olavs hospital), Ingrid Marie Hardang (AHUS), Claus Klingenberg (UNN), Maria Averina (UNN), Thomas Hundhausen (sykehuset Sørlandet), Trine Lauritzen (Vestre Viken), Ann Helen Kristoffersen (Haukeland), Andre Madsen (Haukeland), Paul Kjetel Lillemoen (Haukeland), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland), Petur Juliusson (FHI),Per Thorsby (Hormonlaboratoriet Oslo).

Miljøgifter og helse. Interessegruppe.

Styre: Maria Averina (styreleder, UNN, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø), Bjørn Bolann (Universitetet i Bergen), Jan Brox (UNN), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland universitetssykehus), Sandra Huber (UNN), Ingrid Hokstad (Sykehus Innlandet), Peter Th. Ørebech (UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø), Merete Eggesbø (Folkehelseinstituttet).

Anbefalt bruk av HbA1c hos pasienter med talassemi eller hemoglobinvariant. Arbeidsgruppe.

Leder: Eva Camilla Langsjøen (Fürst Medisinsk Laboratorium).

Medlemmer: Bente Fjeld (OUS), Mathilde Kaels Kalleberg (Vestre Viken) og Anne Merete Øfsti Eie (Sykehuset i Vestfold).

Hvilke eGFR formler er best? Arbeidsgruppe

Leder: Maria Averina (UNN)

Medlemmer: Anette Michaelsen (UNN)

Gjør kloke valg. Arbeidsgruppe.

Leder: Mette Brokner (Sykehuset i Vestfold)

Medlemmer: Erik Koldberg Amundsen (OUS), Ragnhild Nome (OUS), Gunhild Øygard Fosse (UNN).