Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Arbeidsgrupper og interessegrupper

Arbeidsgrupper og interessegrupper

Anbefalinger for rapportering av monoklonale komponenter. Arbeidsgruppe

Leder: Sutirtha Chakraborty (Helse Fonna)

Medlemmer: Paul Kjetel Soldal Lillemoen (Haukeland universitetssykehus), Gunhild Garmo Hov (St Olavs hospital), Michael Sovershaev (Fürst), Kjersti Oppen (Vestre Viken), Cindhya Sithiravel (Ahus), Ole-Lars Brekke (Nordlandssykehuset), og Bente Fjeld (OUS).

Pediatriske referanseområder. Interessegruppe.

Leder: Ingrid Alsos Lian (St. Olavs hospital)

Medlemmer: Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland), Ingrid Marie Hardang (AHUS), Claus Klingenberg (UNN), Maria Averina (UNN), Thomas Hundhausen (sykehuset Sørlandet), Trine Lauritzen (Vestre Viken), Ann Helen Kristoffersen (Haukeland), Andre Madsen (Haukeland), Paul Kjetel Lillemoen (Haukeland), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland), Petur Juliusson (FHI),Per Thorsby (Hormonlaboratoriet Oslo).

Styre: Maria Averina (styreleder, UNN, UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø), Bjørn Bolann (Universitetet i Bergen), Jan Brox (UNN), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland universitetssykehus), Sandra Huber (UNN), Ingrid Hokstad (Sykehus Innlandet), Peter Th. Ørebech (UiT Norges Arktiske Universitet, Tromsø), Merete Eggesbø (Folkehelseinstituttet).

Leder: Eva Camilla Langsjøen (Fürst Medisinsk Laboratorium).

Medlemmer: Bente Fjeld (OUS), Mathilde Kaels Kalleberg (Vestre Viken) og Anne Merete Øfsti Eie (Sykehuset i Vestfold).

Hvilke eGFR formler er best for norske pasienter? Arbeidsgruppe

Leder: Maria Averina (UNN)

Medlemmer: Anette Michaelsen (UNN), Atle Brun (Haukeland universitetssykehus), Cindhya Sithiravel (OUS), Lena Løfblad (St Olavs sykehus), Anette Michaelsen (UNN), Arnt Robin Hagen (UNN), Gunhild Fosse (UNN), Thomas Morten Ingmar Keil (St. Olavs Hospital), Øyvind Skadberg (Stavanger universitetssjukehus), Ragnhild Veline Nome (OUS), Claus Andreas Klingenberg (UNN)

Samarbeidspartnere fra Norsk Nyremedisinsk Forening:

  • Ivar Anders Eide, Lovisenberg Diakonale Sykehus (Helse Sør-Øst og styret i Norsk nyremedisinsk forening)
  • Rannveig Skrunes, Haukeland Universitetssykehus (Helse Vest)
  • Stein Hallan, St Olavs Hospital og NTNU (Helse Midt-Norge)
  • Toralf Melsom, UNN og UiT Norges Arktiske Universitet (Helse Nord)
  • Anders Åsberg, OUS Rikshospitalet og UiO (transplantasjonsvirksomheten i Norge og Norsk nyreregister)

Gjør kloke valg. Arbeidsgruppe.

Leder: Mette Brokner (Sykehuset i Vestfold)

Medlemmer: Erik Koldberg Amundsen (OUS), Ragnhild Nome (OUS), Anette Kristine Michaelsen (UNN)