Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi

Arbeidsgrupper og interessegrupper

Pediatriske referanseområder. Interessegruppe.

Leder: Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland).

Medlemmer: Ingrid Alsos Lian (St. Olavs hospital), Ingrid Marie Hardang (AHUS), Claus Klingenberg (UNN), Maria Averina (UNN), Thomas Hundhausen (sykehuset Sørlandet), Trine Lauritzen (Vestre Viken), Ann Helen Kristoffersen (Haukeland), Andre Madsen (Haukeland), Paul Kjetel Lillemoen (Haukeland), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland), Petur Juliusson (FHI),Per Thorsby (Hormonlaboratoriet Oslo).

Miljøgifter og helse. Interessegruppe.

Leder: prof. Bjørn Bolann (Universitetet i Bergen).

Medlemmer: Jan Brox (UNN), Maria Averina (UNN), Anne-Lise Bjørke Monsen (Haukeland), Sandra Huber (UNN).